Cultură

BIBLIOTECA COMUNALĂ SĂVENI


BIBLIOTECA COMUNALĂ SĂVENI este o bibliotecă de drept public , aflată în slujba comunității locale.

Funcționează potrivit Legii bibliotecilor nr. 334/2002, se află în subordinea administrației publice locale si este coordonată metodic de Biblioteca Județeană ,,Ștefan Bănulescu ”, Ialomița .

Repere istorice :

  Actul de înființare al Bibliotecii Comunale Săveni este legat de înființarea Căminului Cultural în anul 1926, cu sediul la școala din localitate .Un an mai târziu , în anul 1927, are loc ,,înjghebarea"  bibliotecii  prin contribuția cadrelor didactice la crearea fondului de carte, fond care număra 219 volume și 65 de cititori.

Membrii fondatori ai acestor două lăcașuri de cultură au fost : directorul școlii, înv.Dumitru D.Cucută și preotul Iorgu Mateescu .

Începând cu anul 1948, biblioteca a funcționat în localul unei case naționalizate ce a aparținut numitului Munteanu Nicolae, bibliotecar la acea vreme fiind d-na Vasile Aurica.

Din anul 1951, fondul de carte a crescut odată cu creșterea numarului cititorilor, ajungând să numere până la 3000 de volume și aproximativ 300 de cititori.În această perioadă , biblioteca în colaborare cu școala au inființat în fiecare clasă a școlii câte o bibliotecă volantă cu cărți necesare studiului elevilor.

În anul 1957, biblioteca este mutată, din nou, într-o altă casă naționalizată, ce a aparținut cetățeanului Grigorescu Nicolae, și va funcționa în acest local până în anul 1960, an când se construiește un modern Cămin cultural, care avea pe lângă sală de festivități bibliotecă și sală de lectură. Acest edificiu cultural a fost ridicat prin contribuția tuturor sătenilor, care precizează scopul acestuia : ,, în el se va păstra câtâi vremea ofranda muncii și dragostea noastra, vom aduna aici tot ce poartă fruntea sufletului românesc : cărți și lucruri ".

În perioada 1960-1967, biblioteca din localitatea noastră este coordonată de Biblioteca Raională Fetești, condusă pe vremea aceea de d-nul Caraulă Gheorghe.

De asemenea, fondul de carte este diversificat, cuprinzând cărți de literatură română, de literatură universală, cărți științifice și de specialitate, în mod deosebit de agricultură și de zootehnie ,cărți pe care sătenii le solicitau pentru a-și imbogăți cunoștințele privind munca câmpului și crșterea animalelor, care era ocupația lor de bază.

Din anul 1968 , când a avut loc o nouă împărțire administrativ-teritorială , biblioteca din Săveni preia fondul de carte al bibliotecii din Platonești , deoarece Platoneștiul din comună devine sat aparținător al comunei Săveni.

În perioada 1960-2014, biblioteca funcționează în cadrul Căminului cultural, începând cu data de 8 Iulie 2014, a fost mutată din nou, și în prezent funcționează in localul fostei grădinițe.

 Biblioteca beneficiază de un spațiu vast, frumos aranjat, alcătuit din două săli funcționale.ÎIn prima sală se află calculatoarele cu internet pentru public, care alcătuiesc serviciul Biblionet, ce a fost inaugurat în localitatea noastră pe data de 20 Octombrie 2010.

În cea de-a doua sală , fondul de carte este frumos aranjat pe rafturi în conformitate cu structura CZU. Tot aici, se mai află raftul cu Noutați și raftul cu Donații, iar in centru sunt aranjate mese pentru lectura în bibliotecă .


Programe, proiecte, parteneriate :

BIBLIOTECA COMUNALĂ SĂVENI, desfășoară o serie de evenimente specifice bibliotecii , cum ar fi : aniversări și comemorări ale scriitorilor , precum și activități in parteneriat cu Școala și Biserica , iar în periada vacanței de vară au loc acțiuni în cadrul clubului de vacanță ,, Prietenii bibliotecii” .

De asemenea , în bibliotecă se află o expoziție permanentă cu operele literare ale scriitorilor ialomițeni, și sunt organizate lunar expoziții de carte , ale scriitorilor români și străini aniversați .

Vă prezentăm mai jos, o parte din evenimentele culturale desfășurate sau în curs de desfășurare în cadrul bibliotecii :

 • ,,S-a născut un Luceafăr” , aniversarea a 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu .
 • -Ziua Culturii Naționale
 • ,,Otilia Cazimir – poeta sufletelor simple “ , aniversarea a 125 de ani de la naștere
 • ,,8 Martie e primăvara doamnelor “, acțiune dedicată Zilei Internaționale a Femeii;
 • ,,In vizită la Cetatea Cărtii “, acțiune ce face parte din Programul – Școala altfel ,,Să știi mai multe , să fii mai bun “;
 • ,, Magia lecturii “ – Programul : ,,România citește “ , 2019- Anul Cărții ,acțiune dedicată promovării lecturii în școli și biblioteci;
 • ,,Bibliovacanța “-Clubul de vacanță ,, Prietenii bibliotecii “;
 • ,,Valori ialomițene de ieri și de azi “, intâlnire cu un scriitor ialomțean ;
 • ,,Poveștile s-au incurcat “ – Recunoaște povestea ! , concurs ;
 • ,, Unirea românilor – un vis de secole “ , eveniment dedicat Zilei Naționale a României;
 • ,,Un Crăciun mai colorat, mult mai bine decorat “, - confecționarea de felicitări și ornamente .


Biblioteca Comunală Săveni , a desfășurat activități în colaborare cu Școala Gimnazială din localitate , în cadrul parteneriatului educațional intitulat: ,,Minunata lume a cărților “, de asemenea , între Biblioteca Comunală și ATOR Săveni (Asociația Tinerilor Ortodocși Români ) ,a fost incheiat un protocol de colaborare , în cadrul căruia , ambele parți și-au propus realizarea Expoziției –concurs ,, Maica Domnului în Iconografia Ortodoxă ‘’, precum și inființarea unui club de caligrafie .

Servicii oferite de bibliotecă :

 • Calculatoare cu internet pentru public;
 • Împrumut la domiciliu;
 • Împrumut interbibliotecar;
 • Studiu și lectură în bibliotecă;
 • Întocmire bibliografii tematice;
 • Ludotecă (jocuri și jucării);
 • Vizionări;
 • Redactare documente;
 • Imprimare;
 • Scanare;
 • Inscripționare CD, DVD;
 • Asistență utilizatori;
 • Instruire utilizatori noi;
 • Jocuri instructiv-educative;
 • Videoproiecție;


Total colecţii : 5895 (unități de bibliotecă ).


Program de funcţionare:

Luni-Joi : 8-16.30 ; Vineri : 8-14 ; Sâmbăta și Duminică - Închis .

Bibliotecar: Georgiana Ursache

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.